Tag Archives: russia

มหาวิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ความงามแห่งกรุงมอสโก

มหาวิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) หนึ่งในวิหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยสีสันและรูปลักษณ์ที่สวยแปลกตาไม่เหมือนวิหารที่อื่น โดยตั้งอยู่ที่บริเวณจัตุรัสแดง ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย วิหารแห่งนี้มีคำสั่งให้สร้างขึ้นในยุคของซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย หรือที่ได้ฉายาว่า ซาร์อีวานจอมโหด เพื่อฉลองชัยชนะเหนือกองกำลังมองโกลที่เมืองคาซาน เมื่อปี ค.ศ. 1552 (พ.ศ. 2095) จึงได้เริ่มสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1555 (พ.ศ. 2098)

3 ประเทศตามล่าแสงเหนือ ปรากฏการณ์ที่ต้องไปชมเองสักครั้ง

aurora 1197753 1920

โลกของเรานั้นเต็มไปด้วยความสวยงามและความอัศจรรย์ที่เหนือคำบรรยาย หลากหลายสถานที่บนโลกที่เรายังไม่เคยได้สัมผัส และยังมีอีกหลายที่ที่ยังคงรอการค้นพบความงดงามกันอยู่ หนึ่งในความงามของธรรมชาติที่ทำให้เราทึ่งไปกับความมหัศจรรย์และความสวยงามไปในคราเดียวกันคือ ปรากฏการณ์ของแสง ออโรรา ( Aurora) หรือที่เรียกกันว่าแสงเหนือหรือแสงใต้ ขึ้นอยู่กับสถานที่เกิด สำหรับ Aurora (ออโรรา) นั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็นแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนครับ แสงเหล่านี้นเรามักจะพบเกิดขึ้นในแถบขั้วโลก โดยแบ่งเป็น Aurora Borealis (แสงเหนือ) เกิดขึ้นบริเวณขั้วโลกเหนือ และ Aurora Australis (แสงใต้) เกิดขึ้นแถบขั้วโลกใต้ นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียก Aurora Polaris (แสงขั้วโลก) ที่ใช้เรียกทั้งแสงเหนือและแสงใต้ ซึ่งการจะได้ชมปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องไปให้ถูกที่ถูกเวลา และต้องอาศัยดวงด้วย ถึงแม้จะมีการพยากรณ์การเกิดแสงเหนือ แต่ถ้าท้องฟ้าปิด ก็ไม่ได้เห็นเช่นกัน ซึ่งประเทศที่สามารถมองเห็นแสงเหนือได้จะอยู่บริเวณใกล้กับขั้วโลกเหนือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเกิดแสงเหนือจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวของทางขั้วโลก ซึ่งเป็นช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม มีนาคม และเมษายน นอกจากนี้หากได้ไปเยือนขั้วโลกในขณะที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไร้เมฆ มีความมืดมิดสนิท มีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างปลอดมลพิษ และเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00-24.00 น. ก็จะยิ่งมีโอกาสในการเห็นแสงเหนือมากขึ้น 1. ประเทศรัสเซีย (RUSSIA) ในทางตอนเหนือของรัสเซีย […]