Tag Archives: moscow

มหาวิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ความงามแห่งกรุงมอสโก

มหาวิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) หนึ่งในวิหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยสีสันและรูปลักษณ์ที่สวยแปลกตาไม่เหมือนวิหารที่อื่น โดยตั้งอยู่ที่บริเวณจัตุรัสแดง ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย วิหารแห่งนี้มีคำสั่งให้สร้างขึ้นในยุคของซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย หรือที่ได้ฉายาว่า ซาร์อีวานจอมโหด เพื่อฉลองชัยชนะเหนือกองกำลังมองโกลที่เมืองคาซาน เมื่อปี ค.ศ. 1552 (พ.ศ. 2095) จึงได้เริ่มสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1555 (พ.ศ. 2098)