โรมาเนีย – บัลแกเรีย 10 วัน (2567)

โรมาเนีย – บัลแกเรีย
10 วัน 7 คืน

กำหนดวันเดินทาง

22 ก.พ. – 2 มี.ค. 2567
21 – 30 มี.ค. 2567
11 – 20 เม.ย. 2567
2 – 11 พ.ค. 2567
21 – 30 ก.ค. 2567
8 – 17 ส.ค. 2567
22 ก.ย. – 1 ต.ค. 2567
20 - 29 ต.ค. 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บูคาเรสต์-เคอร์ที เดอ อาร์เกสต์-ซีบิว-ซีกิสโอร่า-บราซอฟ-ซินาย่า-ไอวาร์โนโว-เวลีโคทาร์โนโว-คาซานลัค-พลอฟดิฟ-โซเฟีย

 • สายการบินระดับ 5 ดาว
 • ที่พักดีระดับ 4 ดาว
 • ชมเมืองหลวงโซเฟียของบัลแกเรีย และ ชมเมืองหลวงบูคาเรสต์
 • ของโรมาเนีย
 • เข้าชม อารามมรดกโลกรีล่า
 • ชม เมืองเก่าพลอฟดิฟแสนน่ารัก
 • เข้าชม ปราสาทซารีเวทส์ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว
 • ชม เมืองเก่าซีบิว และ เมืองซีกิสโอร่า เมืองมรดกโลก UNESCO
 • เข้าชม ปราสาทบราน หรือที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า
 • เข้าชม ปราสาทเปเลส เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโรมาเนีย
 • ปิดท้าย ช้อปปิ้งที่ ห้างดัง
 • อาหารดี อาหารท้องถิ่น อิตาเลียน อาหารจีน

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว