Russia Autumn 8 Days

฿69,900

รัสเซีย
8 วัน 5 คืน

กำหนดวันเดินทาง

18 - 25 ก.ย. 67
16 - 23 ต.ค. 67

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ดินแดนแห่งพระเจ้าซาร์ มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

รัสเซียในอดีตที่เคยเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งค่ายสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบัน เปิดประเทศต้อนรับด้วยความเป็นเสรีภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม พร้อมด้วยสมบัติอันล้ำค่า รวมทั้งธรรมชาติอันสวยงามที่ยังคงเหลืออยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวรัสเซีย

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว