8 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในรัสเซีย (Russia) ดินแดนแห่งพระเจ้าซาร์ ฟรีวีซ่า!!

                รัสเซีย (Russia) ในอดีตที่เคยเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งค่ายสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบัน  เปิดประเทศต้อนรับด้วยความเป็นเสรีภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆ แห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม พร้อมด้วยสมบัติอันล้ำค่า รวมทั้งธรรมชาติอันสวยงามที่ยังคงเหลืออยู่ ชมเมืองหลวงมอสโคว์ จัตุรัสแดง วิหารเซ้นต์บาซิลที่สวยงาม พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใต้ดิน ฯ

จัตุรัสแดง (Red Square)

6178682370 afba96cf12 k

                เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งถูกสร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนนับเป็นล้านชิ้นที่ตอกลงไปบนพื้น จนกลายเป็นลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่เก็บศพของเลนิน ในปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

วิหารเซนต์บาซิล (St.Basilika Church)

nikolay vorobyev jaH3QF46gAY unsplash

                ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมอสโคว์ เป็นวิหารที่สวยงามที่มีโบสถ์ 9 โบสถ์ รวมกันที่เป็นหนึ่งเดียว โดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงาม สดใส จนใครๆ ก็ตั้งชื่อเล่นให้วิหารนี้ว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมาก่อน วิหารแห่งนี้ถูกสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) หลังจากได้สร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างโดยกษัตริย์อีวานที่ 4 นับเป็นความโหดร้ายที่น่าเศร้ายิ่งนัก เพราะว่าไม่ต้องการให้ไปสร้างสิ่งสวยงามเช่นนี้ในที่แห่งใดอีก

พระราชวังเครมลิน (Kremlin)

47521066201 6ed5c49fb0 b

                เป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้องไปเยือนเมื่อไปกรุงมอสโคว์ จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ำมอสโก ตัวพระราชวังถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสีแดง ภายในมีพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี นอกจากนั้นยังมี โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน และ ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก

สถานีรถไฟใต้ดิน (Moscow Metro)

9234406758 296af13bd5 b

44956735474 2babdbc813 k

david torres yGYydVrN1YU unsplash

                เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตมี ความงดงามและสวยที่สุดในโลก สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซีย สามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน

โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)

29050947677 e45ecc785c b

                สร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้

โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้, เมืองซากอร์ส (Holy Trinity Monastery)

6197349800 2d24b7a4bc k

                เป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองที่มียอดโดมหัวหอมสีทอง ชมความยิ่งใหญ่ภายในวิหารที่ถูกตกแต่งด้วย เงินและทองอย่างวิจิตรตระการตาด้วยภาพเฟรสโก้และภาพไอคอน และยังมีโลง ศพของนักบุญเซอร์เจียส (St. Sergius) ที่ภายในบรรจุกระดูกของท่านไว้ ชมพิพิธภัณฑ์ที่ได้เก็บรวบรวมเครื่องใช้ต่างๆ มีค่ามากมายของนักบวชในสมัยก่อน ที่ใช้ตบแต่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาสำหรับนักบวชต่างๆ

พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน (Catherine Palace, St. Petersburg)

45153241681 bd5c8a2f87 k

                สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้น และสมัย พระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มี ห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจกเทียนปิดทองอร่าม ตามรูปแบบศิลปะบารอค ชมห้องอำพัน เป็นห้องที่สวยงามที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผนัง หรือรูปภาพประดับ ก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่าสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิค

 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว

16153555623 6326c427e1 b

                ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก รวมรวมผลงานศิลปะไว้กว่า 2,700,000 ชิ้น ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า 5 ปี ในการเที่ยวชม ได้รับการบันทึกลงใน กินเนสส์บุค ว่าเป็นหอศิลป์ที่มีงานสะสมมากชิ้นที่สุดในโลก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยงามที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เกร็ดน่ารู้ก่อนไปรัสเซีย

เที่ยวรัสเซียไม่ต้องขอวีซ่า : สำหรับการไปรัสเซียนั้น ทางการรัสเซียนั้นอนุญาตให้คนไทยสามารถเข้าไปเที่ยวรัสเซียโดยไม่ต้องขอวีซ่ารัสเซียได้นานถึง 30 วัน แต่บางครั้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสุ่มถามและขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากผ่าน ตม.แบบง่ายๆ ควรเตรียมหลักฐานการจองโรงแรม รวมถึงตั๋วเครื่องบินขาออกจากรัสเซียเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูด้วย และที่สำคัญพาสปอร์ตที่ใช้นั้นมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

สกุลเงิน : รัสเซียใช้สกุลเงิน “รูเบิล” 1 รูเบิล = ประมาณ 0.48 บาท สามารถหาแลกได้จากเมืองไทย แต่ในกรณีที่ไม่สามารถแลกได้ กรุณาเตรียมเงินยูเอสดอลล่าร์ไป เพื่อนำไปแลกที่รัสเซีย 1 ยูเอสดอลล่าร์ = ประมาณ 62 รูเบิล  / 1 ยูโร = ประมาณ 69 รูเบิล (www.xe.com)

เครดิตการ์ด : ร้านค้าส่วนใหญ่รับบัตรเครดิต เช่น อเมริกันเอ็กซ์เพรส,ไดเนอร์,วีซ่า,มาสเตอร์ โดยไม่มีการชาร์ทเพิ่ม ควรแจ้งสำนักงานบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิตว่าท่านไปยุโรป หากยังไม่แจ้งแล้วนำไปใช้บางครั้งใช้เวลาตรวจสอบนาน

ไฟฟ้ : ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ ควรเตรียม Universal Adaptor ไปด้วย ปลั๊กไฟรัสเซียจะเป็นปลั๊กกลมแบบ 2 ขา ใครไปเที่ยวรัสเซียก็อย่าลืมเตรียมไปด้วยนะคะ