ซานมาริโน (San Marino) เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักในอิตาลี

san marino 1966566 1920

วันนี้เราจะพามารู้จักเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่มีความสวยงามทั้งทางสถาปัตยกรรมของอิตาลี ที่เมืองนี้คือ ซานมาริโน (San Marino) มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐซานมารีโน ( Repubblica di San Marino) เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้มีประชากรอยู่เพียงแค่ 32,000 คนเท่านั้นและแทบไม่มีความวุ่นวายเลย ที่นี่จึงถูกขนานนามว่าเป็น  “สาธารณรัฐอันสงบสุขยิ่งซานมารีโน” นั่นเอง

 

san marino 3519165 1920

ซานมาริโน (San Marino) เป็นรัฐอิสระของประเทศอิตาลีที่มีอายุยาวนานมาถึง 1,700 ปี มีเนื้อที่เพียง 61.5 ตารางกิโลเมตร ถือว่าที่นี่เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กอันดับสามของยุโรปรองมาจากนครรัฐวาติกันและโมนาโก ด้วยทำเลที่ตั้งของที่นี่อยู่บนที่สูงของเทือกเขาแอเพนไนน์ ทำให้ภูมิทัศน์ของที่นี่มีความสวยงาม บวกกับสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ที่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป จนทำให้ที่เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้มีความเพอร์เฟคแบบสุดๆ

mountain 945656 1920

san marino 3602881 1920

ถึงที่นี่จะเป็น เมืองเล็ก ๆ แต่ที่นี่ก็ยัง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อย่าง ป้อมปราการกูไอตา (Guaita Tower) เป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดแห่งเมืองซานมาริโน เป็นมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมโรมัน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของด้านล่างได้อย่างชัดเจน ที่นี่ในสมัยอดีตเคยเป็นฐานทัพที่สำคัญ มีกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบป้อมปราการ

san marino 3519156 1920

สถานที่ต่อมาก็คือ วิหารนักบุญมารีโน ถือเป็นผู้สถาปนาและองค์อุปถัมภ์ของซานมารีโน นั่นเอง ซึ่งเรื่องราวของของสถานที่แห่งนี้เริ่ม ช่างหินที่มีนามว่า มารีนุส อพยพจากสงครามกวาดล้างชาวคริสต์ มาตั้งถิ่นฐานในที่สูงในเขตทุรกันดาร ห่างไกลจากทหาร ที่นี่จึงเกิดเป็นเมืองซานมาริโน โดยตั้งชื่อตามมารีนุสที่เป็นผู้สร้างดินแดน และชาวเมืองได้สร้างอาคารหินแบบสถาปัตยกรรมของโรมัน กลายเป็นวิหารนักบุญมารีโน ที่มีความงดงามมาให้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ และที่นี่ยังนับว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกด้วย

7978180954 d4fd25b5ef b