การขอวีลแชร์ (Wheelchair) ขึ้นเครื่อง

วีลแชร์  หรือ รถเข็น จะถูกต้องขอสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณี มีความจำกัดด้านการแพทย์ เช่น ไม่สามารถเดินไกลได้ หรือไม่สามารถขึ้นลงบันได ได้ หรือมีความพิการอื่นๆ เกี่ยวกับการเดิน รวมถึงผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือโรคประจำตัวอื่นๆ เช่นเวียนหัว หรือมีอาการป่วย ท่านก็มีสิทธิขอรถเข็นได้เช่นกัน

ผู้โดยสารที่มีรถเข็นมาเอง
สำหรับผู้ที่เดินทางประจำ หรือ ต้องใช้รถเข็นของตัวเองในการเดินทางต่อที่ไม่ใช่กิจกรรมในสนามบิน ส่วนมากจะมีใช้ประจำตัวอยู่แล้ว ซึ่งไปไหนมาไหน ก็ต้องใช้ของตัวเอง อันนี้ก็สามารถใช้ได้ แต่เมื่อถึงสนามบินแล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นคนเข็นให้ท่านไปยังจุดต่างๆ และเมื่อถึงประตูเครื่องบิน รถเข็นของท่านจะโดนเก็บไปโหลดไว้อีกที โดยในการเช็คอิน จะมีการติด TAG ให้เรียบร้อย และเมื่อครึ่งถึงจุดหมาย รถเข็นจะถูกนำมาให้อีกครั้งหนึ่งที่หน้า Gate อย่างไรก็ตามท่านต้องแจ้งพนักงานสำรองที่นั่งทุกครั้งในเวลาจองตั๋วเครื่องบิน

ผู้โดยสารที่ไม่มีรถเข็นมา
ผู้โดยสารที่ไม่ได้นำรถเข็นมาเอง จำเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าทุกครั้ง โดยมีหลักการรถเข็นที่จะต้องขอ 3 ประเภท

1. “WCHC” ได้แก่ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินได้เลยมีความพิการทางขา เช่น ผู้พิการ (ตัดขา หรือเป็นอัมพาต) เจ้าหน้าที่ที่สนามบินจะเข็น Wheelchair ไปส่งผู้โดยสารจนถึงที่นั่ง และผู้โดยสารจะต้องขอ Wheelchair ส่วนตัว ร่วมด้วยเสมอเพื่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบินจะต้องทำการเตรียมหาที่จัดเก็บใน Compartment

2. “WCHR” ได้แก่ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินระยะทางไกลๆ แต่สามารถเดินจากประตูเครื่องบินไปยังที่นั่งของตนได้ เช่น ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

3. “WCHS” ได้แก่ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินระยะทางไกลๆ ไม่สามารถเดินขึ้นลงบันได แต่สามารถเดินจากประตูเครื่องบินไปยังที่นั่งของตนได้ เช่น ผู้ที่มีปัญหาปวดข้อเข่า หรือ ผู้ป่วยกระดูกขาหักและใส่เฝือกคลุมเหนือหัวเข่า

ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านจะต้องทำการขอวีลแชร์ ก่อนล่วงหน้า 72 ชม. หากต่ำกว่านั้นต้องให้เจ้าหน้าทีสำรองที่นั่งประสานให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ