Tag Archives: Mont Saint-Michel

มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) วิหารบนเกาะกลางทะเล สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก (Wonder of the Western World)

มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส วิหารคริสตจักรที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ในแถบ Normandy ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมแล้ว สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว และ ‘มงต์แซงต์มิเชล’ ยังถูกยกให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก (Wonder of the Western World) วิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดหนึ่งในสามของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์