Tag Archives: 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคใหม่ มรดกโลกที่ต้องไปเยือนสักครั้ง

7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นับเป็นอีก 7 ปลายทางในฝันของนักเดินทางหลายๆ คนที่ต้องการจะไปเยี่ยมชม มองเห็น และสัมผัสสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่อลังการเหล่านี้ ซึ่งสถานที่แต่ละแห่งนั้นต่างมีเรื่องราวความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์อันยาวนานบนโลกใบนี้ของเรา โดย 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นั้นได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยองค์กร The New Open World Corporation (NOWC) ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์