Tag Archives: เมืองชัยปูร์

เมืองสีชมพู ชัยปูร์แห่งอินเดีย

เมืองชัยปุระ หรือที่ คนอินเดียนิยมเรียกชื่อว่า เมืองชัยปูร์ (นับเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม รวมถึงมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น ของประเทศอินเดีย เมืองจัยปูร์แห่งนี้นับว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย แถมภายในเมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่หากได้มาที่นี่แล้วไม่ควรพลาดมาชม