Tag Archives: อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า สรวงสวรรค์ธรรมชาติที่มีอยู่จริง

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (Plitvice Jezera National Park) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) ในแคว้น Istria & Kvarner ประเทศโครเอเชีย มีพื้นที่ถึงกว่า 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 184,262 ไร่ แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าความกว้างใหญ่ ก็คือ สภาพแวดล้อมในอุทยาน ที่มีทะเลสาบสีเขียวมรกต รวมไปถึงสีฟ้าใส รวมกันถึงกว่า 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยสะพานไม้ที่ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบและเนินเขา ซึ่งสภาพของทะเลสาบแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ บ้างขนาบด้วยภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน บ้างก็เป็นเวิ้งน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา และบ้างก็เป็นน้ำตกที่มีชั้นหลั่นเลาะจากสูงลงต่ำเป็นขั้นๆ ไป