Tag Archives: วีลแชร์

การขอวีลแชร์ (Wheelchair) ขึ้นเครื่อง

วีลแชร์  หรือ รถเข็น จะถูกต้องขอสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณี มีความจำกัดด้านการแพทย์ เช่น ไม่สามารถเดินไกลได้ หรือไม่สามารถขึ้นลงบันได ได้ หรือมีความพิการอื่นๆ เกี่ยวกับการเดิน รวมถึงผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือโรคประจำตัวอื่นๆ เช่นเวียนหัว หรือมีอาการป่วย ท่านก็มีสิทธิขอรถเข็นได้เช่นกัน