Tag Archives: ซานมาริโน

ซานมาริโน (San Marino) เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักในอิตาลี

เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่มีความสวยงามทั้งทางสถาปัตยกรรมของอิตาลี ที่เมืองนี้คือ ซานมาริโน (San Marino) มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐซานมารีโน ( Repubblica di San Marino) เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้มีประชากรอยู่เพียงแค่ 32,000 คนเท่านั้นและแทบไม่มีความวุ่นวายเลย ที่นี่จึงถูกขนานนามว่าเป็น  “สาธารณรัฐอันสงบสุขยิ่งซานมารีโน” นั่นเอง