SWITZERLAND BY TRAIN ตลุยสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 8วัน 5คืน (กรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านออกเดินทาง)

สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน

กำหนดวันเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เบิร์น – มองเทรอซ์ – อินเตอร์ลาเค้น – ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาริกิ – เซอร์แมต – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – ซูริค

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด ไม่ว่าใครก็อยากไปเห็นสวรรค์บนดินที่นี่กันสักครั้ง เพราะสวิตเซอร์แลนด์มีธรรมชาติสวยงามสะกดใจ โดยเฉพาะภูมิประเทศแบบภูเขา ซึ่งกินเนื้อที่ของประเทศไปกว่า 60% โดยมีเทือกเขาที่สำคัญ ก็คือ เทือกเขาแอลป์ นั่นเอง และถึงแม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีเสน่ห์ในทุกตารางเมตรจริง ๆ โปรแกรมนี้ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองเล็กๆ ชนบทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่น่ารักและมีเสน่ห์ เช่น เซอร์มัท, อินเทอลาเคิน, กรินเดลวาลด์ ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา อันลือชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาริกิที่สวยงามของลูเซิร์น และสัมผัสกับเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เช่นซูริค และลูเซิร์น นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รถไฟ, รถราง, รถบัส, กระเช้าไฟฟ้า) ซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกและทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก ได้สัมผัสการใช้ชีวิตของชาวพื้นเมืองสวิส อิสระเลือกรับประทานอาหารที่ท่านต้องการลิ้มลอง

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว