พรีเมี่ยม แชงกรีล่า-ย่าติง-ลี่เจียง 11 วัน 10 คืน

฿89,900

จีน
11 วัน 10 คืน

กำหนดวันเดินทาง

14 - 24 ตุลาคม 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พักโรงแรม 4-5 ดาว
  • ไม่ลงร้านช็อป
  • เข้าอุทยานย่าติง 2 วันเต็ม
  • เมืองโบราณลี่เจียง เมืองโบราณซู่เหอ
  • ชมอุทยานมู่เก๋อฉั่วและเมืองซินตูเฉียวแสนสวย
  • ชมโชว์แปลี่ยนหน้ากาก พร้อมชมโชว์จางอี้โหม่วสุดอลังการ
  • ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก
  • อาหารดี
  • บินตรงและบินภายใน 1 ครั้ง

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว