พรีเมียม สิกขิม-ดาร์จีลิ่ง10 วัน 9 คืน

อินเดีย
10 วัน 9 คืน

กำหนดวันเดินทาง

23 มีนาคม - 1 เมษายน 2567
12-21 เมษายน 2567
1-10 พฤษภาคม 2567
1-10 มิถุนายน 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

>หนึ่งในเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของอินเดีย

>เยือนหมู่บ้านตากอากาศ

>ชิมชาดีที่สุดระดับโลก

>นั่งรถไฟ TOY TRAIN

>ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก

>หุบเขายุมถัง

>Zero Point

ช้อปปิ้งถนนมหาตมคานธี มาร์ก

>พักโรมแรม 4 – 5 ดาว

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว