ทัวร์เลห์ ลาดัก ทัวร์อินเดียพรีเมียม 2566(Premium Tour)

อินเดีย
9 วัน 7 คืน

กำหนดวันเดินทาง

13 - 21 เมษายน 2567
4 - 12 พฤษภาคม 2567
1 – 9 มิถุนายน 2567
20 – 28 กรกฎาคม 2567
10 – 18 สิงหาคม 2567
21 – 29 กันยายน 2567
12 – 20 ตุลาคม 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย..ดินแดนแหล่งความหลากหลาย ธรรมชาติสุดอลังการณ์ สถาปัตอันงดงาม วิถีชีวิตและอารยะธรรมชาวทิเบตโบราณ

HIGHTLIGHT…

  • พักโรงแรม 4-5 ดาว
  • อาหารดี หลากหลาย
  • บินภายใน 2 ขา
  • เที่ยวครบสถานที่สำคัญ
  • โปรแกรมไม่แน่น มีเวลาให้ปรับสภาพร่างกาย

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว