Burana Tower แห่ง Kyrgyzstan หอคอยโบราณบนเส้นทางสายไหม

?Burana Tower หอคอยโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ใกล้กับเขตเมือง Bishkek ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นเมืองโบราณ มาก่อน แต่ปัจจุบันหลงเหลือแค่เพียงหอคอยนี้เท่านั้น เดิมทีหอคอยมีความสูง 45 เมตร แต่จากเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งทำให้โครงสร้างหลักถูกทำลายจนเหลือความสูง 25 เมตร

Burana Tower KYRGYZSTAN5
ด้วยความสูงและที่ตั้งที่อยู่ในเส้นทางสายไหม หอคอยบูราน่าจึงทำหน้าที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์บอกนักเดินทางว่ามีเมืองให้แวะพักค้างแรมได้อยู่แถวนี้

Burana Tower KYRGYZSTAN1

?Burana Tower สร้างมาจากดินเผาเเล้วทำเป็นอิฐวางเรียงรายกัน เพื่อเป็นหอสังเกตการณ์ในอดีต โดยปัจจุบันนั้นนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ด้านบนได้อีกด้วยโดยมีบันไดวนขึ้นไป นับว่ามีความสวยงามเเละน่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่งอีกเเห่ง

Burana Tower KYRGYZSTAN2

Burana Tower KYRGYZSTAN4

Burana Tower KYRGYZSTAN3