“3 เมืองมรดกโลก” แห่งดินแดนกำเนิดมนุษยชาติ (เลบานอน)

ประเทศเลบานอน (Lebanon) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเลบานอน (Lebanese Republic) เป็นประเทศเล็กๆในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีขนาดเพียง 10,452 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นและมี “กรุงเบรุต” (Beirut / Beyrouth) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ

24614848211 8b1044fbc7 o

พื้นที่ในประเทศเลบานอนแบ่งเป็น 6 เขต ซึ่งจะแบ่งเป็นเขตย่อยลงไปอีก 25 เขต และแบ่งเป็นเทศบาลต่าง ๆ ที่รวมหลายเมืองหรือหมู่บ้านเข้าด้วยกัน โดยเมืองแต่ละเมืองจะมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีโบราณสถานที่สวยงามควรค่าแก่การเดินทางไปท่องเที่ยว

4 2

 

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันที่เมืองแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือ เมืองบิบลอส (Byblos) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของโลกที่มีผู้อยู่อาศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี

2 3

เป็นเมืองท่าเรือแห่งแรกของโลกเชื่อว่าตัวกำแพงเมืองถูกสร้างในยุค Bronze Age (2,800 ปีก่อนคริสตกาล) โดยชาวฟินิเชียนซึ่งเป็นพ่อค้าระดับชาติกลุ่มแรกๆของโลกด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984

3 2

 

มาต่อกันที่เมืองที่สอง เมืองบาลเบ็ค (Baalbek) ซึ่งมี ศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน วิหารประกอบด้วย
วิหารแรกที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้า Jupiter บิดาแห่งเทพเจ้าทั้งปวง เป็นวิหารขนาดใหญ่มหึมามีความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสูง 22 เมตร(สูงที่สุดในโลก) ล้อมรอบ 54 ต้น (ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ต้น )

เล1

และวิหารอีกแห่งที่มีขนาดเล็กกว่า (แต่ยังใหญ่กว่าวิหาร Panthenon ที่เอเธนส์) สร้างถวายแก่เทพเจ้า Bacchus (เทพเจ้าแห่งเหล้าไวน์) และ Venusวิหารแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานในแบบคอรินเธียนที่งดงามที่สุดในโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984

6 2

 

เมืองที่ 3 คือ เมืองไทร์ (Tyre) เมืองท่าสำคัญของชาวฟีนีเซียน เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล เนื่องจากมีโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรมันฮิปโปโดรม” ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979

18161770523 8823d975bb o