เมืองแห่งยุคโรมันโบราณ นครเจราช ประเทศจอร์แดน

เมื่อพูดถึงเมือง เจราช (Jerash) เมืองแห่งโรมันโบราณ ก็จะเป็นที่รู้จักกันในนาม เมืองพันเสา หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก Pompeii of the East นับเป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ ตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน มีการสันนิฐานว่า สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย100-200ปีก่อนคริสตกาลมาแล้ว

เจราช Jerash

สถาปัตยกรรมของที่นี่มีมนต์สเน่ห์และความโดดเด่นสวยงาม มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลายแห่ง เช่น เทวสถานอาร์ทีมิสแห่งเจราช  ที่นี่เป็นเทวสถานโรมัน  ตัวเทวสถานตั้งเด่นอยู่บนจุดที่สูงสุดของตัวเมือง ด้านหน้าเป็นซุ้มหกเสา โดยมีเสา 12 ต้นรองรับน้ำหนัก หัวเสาเป็นแบบโครินเธียนที่ยังคงอยู่ในสภาพดี สิ่งก่อสร้างมีทางเข้าสามทางที่ตกแต่งด้วยเสาอิงแบบโครินเธียน  โดยที่นี่ชาวเฮเลนนิสติคเคารพนับถือ อาร์ทีมิสเป็นเทพีผู้พิทักษ์เมืองเจราช ส่วนชาวเซมิติคจะเคารพนับถือและสักการะเทพซูส

เจราช Jerash

นอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่อื่นๆ ภายในเมืองเจราช สิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เป็นที่นิยมและดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือน ได้แก่  โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมือง เป็นสถาปัตยกรรมที่ล้อมรอบด้วยเสาคอรินเทียม กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว

เจราช Jerash

รวมถึงโรงละครทางทิศใต้ เป็นสิ่งก่อสร้างโบราณซึ่งจุผู้ชมได้มากถึง 3,000 คน ตรงอัศจรรย์ เราจะสามารถทดสอบฟังเสียงสะท้อนของตัวเองจากจุดสะท้อนกลางโรงละคร ด้วยการเปล่งเสียงเพียงเบาๆ เท่านั้น เสียงก็จะย้อนกลับมาให้เราได้ยินอย่างน่ามหัศจรรย์

เจราช Jerash

สถานที่แห่งนี้ยังเคยเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทำลายเมืองหลายครั้ง ทำให้ เจราชถูกทิ้งร้าง จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1878 มีการค้นพบและรัฐบาลจอร์แดนได้บูรณะและฟื้นฟูความงดงามของนครโรมันแห่งนี้จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่งดงามแบบยุคโรมัน ให้คนทั่วโลกได้ชมจนถึงปัจจุบันนี้

เจราช Jerash