เมืองสีชมพู ชัยปูร์แห่งอินเดีย

เมืองชัยปุระ หรือที่ คนอินเดียนิยมเรียกชื่อว่า เมืองชัยปูร์ (นับเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม รวมถึงมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น ของประเทศอินเดีย เมืองจัยปูร์แห่งนี้นับว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย แถมภายในเมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่หากได้มาที่นี่แล้วไม่ควรพลาดมาชม

เมืองสีชมพู ชัยปูร์แห่งอินเดียเมืองชัยปุระ มีความหมายว่า เมืองแห่งชัยชนะ ที่นี่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1227 ในสมัยของมหาราชาหวายจัย สิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh ll) แต่ก่อนผังเมืองแห่งนี้เป็นสีขาว เทา แต่สาเหตุที่เมืองนี้ถูกทาไปด้วยสีชมพูปนกับสีส้มอิฐเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนั้นที่นี่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ จึงมีการสั่งให้มีการทาสีของเมืองเป็นสีชมพู เพื่อต้อนรับเจ้าชายของราชวงศ์อังกฤษ เมืองจัยปูร์จึงเป็นเมืองสีชมพูอย่างที่ได้เห็นมาดั่งในปัจจุบันนี้

เมืองสีชมพู ชัยปูร์แห่งอินเดีย

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของที่นี่นับว่ามีหลายแห่ง ดั่งเช่น พระราชวังซิตี้พาเลซ () ก็สร้างขึ้นในสมัยของมหาราชาหวายจัย สิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh ll) ที่นี่มีตาวมสวยงามทางสถาปัตยกรรมผสมผสนระหว่างแบบราชปุตกับโมกุลมีความใหญ่โตและอลังการ ราชวังแห่งนี้ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชม จนปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของอินเดียไปแล้ว

hawa mahal 441563 1920

หรือจะเป็นที่ หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ (Jantar Mantar) ที่นี่ก็ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับพระราชวังซิตี้พาเลซ เกิดจากความสนพระทัยในพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวของมหาราชาหวายจัย สิงห์ที่ 2 ที่นี่มีเครื่องมือโบราณล้ำค่าที่ใช้ในการคำนวณฤกษ์ และเวลาในการออกรบของสมัยก่อนนั่นเอง ในปัจจุบันนี้องค์กรยูเนสโกได้ประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2010

เมืองสีชมพู ชัยปูร์แห่งอินเดีย

นอกจากนี้แล้วยังมีสถานที่อีกหลายๆแห่งที่สวยงามน่าสนใจมาเยี่ยมชม แถมที่นี่ยังมีการจัดงานของวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น เทศกาลช้าง เทศกาลแห่หุ่นแม่ปารวตี เทศกาลขอฝน เป็นต้น หากได้ไปช่วงเทศกาลก็ได้ได้รับชมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงต่างๆที่น่าประทับใจแน่นอน