เมืองกาญจีปุรัม เสน่ห์ “นครพันวัด” นครศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย

เมืองกาญจีปุรัมเป็นหนึ่งในนครศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 แห่งของอินเดีย และเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากเมืองพาราณสี โดยแต่เดิมนั้นเมืองกาญจีปุรัมเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของราชวงศ์ปัลลวะ (Pallavas) ในช่วงศตวรรษที่ 6-8 ซึ่งถือเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุด และวัดจำนวนมากก็ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยนี้

สำหรับการท่องเที่ยวในเมืองกาญจีปุรัมนั้นขอแนะนำให้ไปเยือนวัดสำคัญๆที่ได้รับความนิยมมากในเมือง โดยวัดแรกที่อยากแนะนำให้ไปเยือน คือ วัดกาญจี ไกรลาสนาถ (Kanchi Kailasanathar Temple) วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองกาญจีปุรัม เป็นวัดฮินดูที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระอิศวรหรือพระศิวะ มหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล

วัดกาญจี ไกรลาสนาถ ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ปัลลวะ ซึ่งในปัจจุบันวัดได้รับการปรับปรุงอย่างดีจากหน่วยสำรวจทางโบราณคดีของอินเดีย (Archaeological Survey of India (ASI)) ซึ่งภายในวัดนั้นได้รับการตกแต่งด้วยงานหินแกะสลัก ซึ่งที่พบมากที่สุดก็คงจะเป็นรูปเทพครึ่งสัตว์ และอื่นๆอีกจำนวนมาก

Kanchi Kailasanathar Temple

Kanchi Kailasanathar Temple

Kanchi Kailasanathar Temple

Kanchi Kailasanathar Temple

หลังจากนั้นขอแนะนำให้ไปเยือน วัดเอกัมพเรศวร หรือ เอกัมพเรศวาระ (Ekambareswarar Temple) วัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองของเมืองกาญจีปุรัม โดยวัดนั้นตั้งอยู่ในตอนเหนือของเมือง โดยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เชื่อกันว่ามีต้นมะม่วงที่อายุราว 3,000 ปี ซึ่งพระนางปวารตีปลูกถวายพระศิวะเพื่อไถ่โทษที่เคยล้อเล่นเอามือปิดตาพระศิวะ ทำให้โลกมนุษย์มืดมิด และเกิดความโกลาหลมากมาย

นั่นจึงทำให้พระศิวะถูกเนรเทศพระนางปวารตีลงมายังโลกมนุษย์ และต้องบำเพ็ญเพียรเพื่อให้ได้กลับไปยังสรวงสวรรค์ดังเดิมอีกครั้งหนึ่ง นอกจากภายในวัดยังมีศิวลึงก์ทำด้วยดิน ที่ชาวฮินดูที่นับถือพระศิวะหรือไศวะนิกายต้องจาริกบูชา

Ekambareswarar Temple

Ekambareswarar Temple