อุทยานย่าติง “THE LAST SHANGRI-LA” ที่ถูกขนานนามว่าเป็นแชงกรีล่าแห่งสุดท้าย

อุทยานย่าติง อยู่ในเขตเมืองเต้าเฉิง เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ความสูง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี้มีจุดวิวทิวทัศน์สวยงามมากมาย ภูเขาหิมะในผืนป่าที่เปลี่ยนเป็นสีส้มและแดง มีทุ่งหญ้า ทะเลสาบ รวมทั้งมีหมู่บ้านชาวทิเบตเซียงการีลา ตั้งอยู่ด้านนอกอุทยาน

อุทยานย่าติง สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติของจีน โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่คุณจะได้เห็นป่าไม้สีส้มสีเหลืองที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะและทะเลสาบสีฟ้าใส

ทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่าเป็นสวรรค์ของช่างภาพเลยทีเดียว เพราะจะถ่ายมุมไหนก็สวยไปหมด แต่ถ้าจะเที่ยวจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อน เพราะย่าติงตั้งอยู่บนที่สูงออกซิเจนจะบางเบากว่าปกติและจะต้องเดินค่อนข้างเยอะอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานย่าติง

timg 5

จุดชมวิวภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ (The Three Holy Mountain) เป็นภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทิเบตนับถือเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย ยอดเขาเซียนหน่ายยื่อ (พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา), ยอดเขาเซี่ยโยโตเจีย (เซียนเทวดาผู้สูงส่ง) และ ยอดเขายานม่ายหยง (องค์ทิพย์เทพพิทักษ์)

timg 8

ทุ่งหญ้าลั่วหรง (Luorong Pasture) เป็นทุ่งหญ้าเปลี่ยนสีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขา ซึ่งจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาลต่างๆ เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาม โดยจะเห็นฝูงแกะและวัวกินหญ้าสีเขียว ใกล้กับน้ำใสๆ ที่ไหลลงมาจากยอดเขาหิมะ และแสงแดดอุ่นๆ

น้ำตกย่าติง (Yading Waterfall) น้ำตกตั้งอยู่เชิงเขาหิมะ ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อีกทั้งบริเวณน้ำตกยังมีทุ่งหญ้า และป่าเปลี่ยนสีที่สวยงามมากๆ คนชอบถ่ายรูปต้องไปเก็บภาพ

timg 6

วัดชงกู่ (Chonggu Temple) วัดทิเบตที่ตั้งอยู่ภายใน อุทยานย่าติง จุดประสงค์ในการสร้างวัดแห่งนี้ ก็เพื่อบูชาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามแห่ง

45680522532 41caf45a19 k 1

ทะเลสาบไข่มุก (Pearl Lake) ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Xian nai ri เช่นเดียวกัน สีของทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะ Xian nai ri วิวสวยงามจับใจ

timg 9

ทะเลสาบ 5 สี (5 Color Lake) ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขา Xian nai ri รอบๆ ทะเลสาบจะมีกองหินสวดมนต์ และประดับด้วยธงอธิษฐานหลากสีของชาวทิเบต

timg 1

ทะเลสาบน้ำนม (Milk Lake) 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของย่าติงกับสีฟ้าน้ำนม โดยเป็นทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขาสูงระดับ 4,500 เมตร ใช้เวลาเดินทางไกล นักท่องเที่ยวจึงนิยมขี่ม้าที่มีชาวทิเบตคอยจูง

be77 hfxsxzf7410934

ป่าเปลี่ยนสี ผืนป่าในอุทยานย่าติงช่วงเดือนตุลาคมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม แดง สลับเขียว รวมทั้งมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะที่ขาวโพลนตลอดปี บอกได้คำเดียวว่าสวยมาก