อาร์เมเนีย ดินแดนในตำนานเรือโนอาห์ แห่งเทือกเขาอารารัต

almernia

อาร์เมเนีย ดินแดนในตำนานเรือโนอาห์ แห่งเทือกเขาอารารัต

“มาจากไหนกันครับ” เจ้าหน้าที่ศุลการกร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกล่าวทักทายในช่วงเช้าตรู่ หลังจากที่พวกเราพึ่งจะกลับมาจากการเดินทาง “จากอาร์เมเนียครับ” พวกเราตอบพร้อมกัน “อาร์เมเนีย ประเทศอะไรครับ” เจ้าหน้าที่ศุลการกร ยังเกิดความสงสัย ผมจึงเชื่อว่าเมื่อเอ่ยถึง ประเทศอาร์เมเนีย หลายคนอาจจะยังคงนึกไม่ออกว่าประเทศนี้อยู่ส่วนในของโลก แต่ถ้าเอ่ยถึงดินแดนแห่งของเรือโนอาห์ หลายคนก็อาจจะร้อง “อ๋อ” ขึ้นมาทันที  อาร์เมเนียประเทศพรมแดนระหว่างยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัส ซึ่งมีการค้นพบโบราณวัตถุที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อาทิเช่นมีการพบโรงงานผลิตไวน์ที่มีอายุมากกว่าหกพันปี และโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์อีกนับพันแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศส่วน และยังเป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่ได้ประกาศรับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำราชอาณาจักรในปี ค.ศ.301

 04 Armenia 132 ab

 ROUTE: เยเรวาน –ทะเลสาบเซวาน – ดิลิจาน – ป้อมอัมเบิร์ด – การ์นี่-วิหารเก๊กฮาร์ด  – จอร์จการ์นี่  – ตลาดพาค  ชูคา – คอร์วิราพ   – วิหารเอคมิอัดซิน  -วิหารชวาร์น๊อทส์ -เยเรวาน

 

เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศตั้งอยู่ที่หุบเขาอารารัต คุณสามารถมองเห็นภูเขาอารารัตที่มีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขาตลอดทั้งปี ด้วยความสูงถึง 5,000 เมตรตั้งตระหง่านอยู่ในประเทศตุรกี ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ของราชอาณาจักรอาร์เมเนียโบราณ (ซึ่งภูเขาอารารัตนี้ เชื่อกันว่าเป็นภูเขาที่เรือของโนอาห์มาติดค้างอยู่ หลังจากที่พระเจ้าบันดาลให้เกิดน้ำท่วมโลก ที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ของคริสต์ศาสนา) จากเมืองหลวงแห่งนี้ นอกจากนี้คุณจะได้พบกับงานศิลปะมากมาย รวมไปถึงห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์หลากหลายแห่งซึ่งต่างก็ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของประเทศ ทางใต้ของเมืองหลวงคือช่องเขาของแม่น้ำโวโรแทน (Vorotan River Gorge) ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกพากันมาเยือนเพื่อขึ้นเคเบิลคาร์ที่ยาวที่สุดในโลกไปยังวิหารทาเทฟ โบสถ์อาร์เมเนียนที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตรวรรษที่เก้า

 almernia

 

คอร์วิราพ  อนุสรณ์สถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นที่จองจำ นักบุญ เกรกอรี่ (St. Gregory the Illuminator)  ผู้เผยแผ่ทางด้านศาสนาคริสต์ ในยุคศตวรรษที่ 4 นานถึง13 ปี โดยกษัตริย์ติริเดทส์ ที่3 ซึ่งต่อมาท่านได้รับการยอมรับนับถือและแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชองค์แรก และทำให้กษัตริย์ติริเดทส์ ที่ 3 และราชวงศ์เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา และประกาศให้ประเทศอาร์เมเนียมีคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเป็นประเทศแรกของโลก จากสถานที่แห่งนี้ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชน อารามนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเขตชายแดนประเทศตุรกี ท่านจึงสามารถมองเห็นภาพของภูเขาอารารัตได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งภูเขาแห่งนี้เป็นตำนานที่พบว่าเป็นที่จอดของเรือโนอาห์ในสมัยที่น้ำท่วมโลกเมื่อ 7,000 ปีมาแล้ว

Khor Virap6

 

จอร์จการ์นี่  ช่องเชาในหมู่บ้านการ์นี่  เป็นหุบโตรกที่มีหินลักษณะเป็นแท่งๆ ยื่นออกมาจากหน้าผาจำนวนมาก ราวกับว่ามีคนนำหินเหล่านี้มาวางเรียงกันไว้ แต่สิ่งที่เห็นล้วนเกิดขึ้นจากธรรมชาติ ที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ หินทุกชิ้นเรียงตัวแทรกกันตลอดสองข้างทาง และมีลักษณ์ในการจัดเรียงที่แตกต่างกันออกไป บางจุดมีลักษณะคล้ายกับแท่งออร์เกนในโบสถ์ จนได้รับฉายาว่าเป็น Symphony of rock บวกกับภูมิประเทศที่สวยงามทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวหลายคนต้องการจะไปสัมผัสกับความอัศจรรย์แห่งนี้

 7symphonyofthestones

 

วิหารเก๊กฮาร์ด  วิหารที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาและธรรมชาติที่สวยงาม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 สร้างขึ้นโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาเพื่อทำเป็นห้องโถงและห้องต่างๆด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์ ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นการสร้างและแกะสลักด้วยมือทั้งวิหารและใช้เวลาในการสร้างถึง 40 ปี ตัวอาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เป็นวิหารที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย

geghard monastery

วิหารเอคมิอัดซิน  เป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในราว ค.ศ.301-303 และเป็นวิหารอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งในปัจจุบัน วิหารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวอาร์เมเนียนและยังเป็นที่เก็บของ ปลายหอก ที่เชื่อกันว่า เป็นปลายหอกที่ใช้แทงพระเยซูในขณะที่ถูกตรึงกางเขน

 0 50a1c 25170c19 orig1

 

เซวานาแว๊งค์ หรือ อารามเซวาน  ตั้งอยู่บริเวณแหลมทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลสาบเซวาน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรีย ม ธิดาของกษัตริย์อะช๊อตที่ 1 และเซวานาแว๊งค์แห่งนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์รวมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย  เนื่องจากชาวอาร์เมเนีย เชื่อกันว่า การที่ได้มาแสวงบุญที่ อารมเซวานแห่งนี้ 2 ครั้ง เทียบเท่ากับการไปแสวงบุญที่ เยรูซาเล็ม 1 ครั้ง นอกจากนี้ทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเซวาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากที่ตั้งของอารามแห่งนี้

Sevanavanq5 1

 

ป้อมอัมเบิร์ด ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาอารากัต สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,300 เมตร ป้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นป้อมปราการ และสถานที่พักอาศัยในช่วงฤดูร้อนของกษัตริย์ในสมัยนั้น ซึ่งบางส่วนของที่แห่ง นี้ถูกสร้างเป็นรูปลักษณ์ของปราสาทและในบริเวณใกล้เคียงยังมีโบสถ์ที่สร้างขึ้นใน ค.ศ.1026  ซึ่งจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือหลังคาที่มีรูปทรงคล้ายกับร่ม ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศสก๊อตแลนด์

c79015a227b446e15f181d145a9ed4a7 XL

 

ดีลีจาน  เมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดทาวุส ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง  เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอักสเทฟ อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร จึงทำให้อากาศในเมืองนี้ค่อนข้างที่จะเย็นในทุกช่วงฤดู และบรรยากาศของเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ จะหนาแน่นเต็มภูเขาที่มีป่าเขียวชอุ่มปกคลุมอยู่ จึงทำให้เมืองนี้ได้ชื่อว่า เป็น สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย

477 z img 4753 rid 1