หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (zaan schan) หมู่บ้านกังหันลมของเนเธอร์แลนด์

zaanse schans 3771389 640

หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (zaan schan) หมู่บ้านกังหันลม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เก็บอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ห่างจากอัมสเตอร์ดัมประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี

zaanse schans 3771397 640
กังหันลม ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์มาอย่างยาวนาน เนื่องด้วยพื้นที่ของดินแดนแถบนี้เป็นที่ราบลุ่มริมชายฝั่ง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์น้ำท่วม กังหันลม จึงถูกคิดค้นและสร้างขึ้น จนมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในช่วงคริสตศวรรษที่ 13 ทำให้ดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยกังหันลมมากมายโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผันน้ำออกจากผืนดินที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการใช้พลังงานจากกังหันลม ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นโรงเลื่อย โรงบีบน้ำมัน

house 3165729 640

หมู่บ้านกังหันลม มีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงบ น้ำมัน (Oil Mill) และโรงงานทำรองเท้าไม้ที่อยู่คู่กับชาวดัชต์มาแต่โบราณกาล

clogs 385861 640

14729603266 59c11d9c15 z