ภาพสถาปัตยกรรมระดับโลก จากสถานีรถไฟใต้ดิน แห่งทาชเคนต์

สถานีรถไฟใต้ดิน (The Tashkent Metro) เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยตามรูปแบบที่สมบูรณ์ ที่เด่นชัด คือ สวยงาม ยั่งยืนทนทาน และใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รถไฟใต้ดินนี้ได้ถูกออกแบบและก่อสร้างขึ้นมาภายหลังจากที่ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.1966 ทำให้เมืองทาซเค้นท์ได้รับความเสียหาย และสิ่งต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยให้กับการก่อสร้างและต้องพร้อมที่รับมือกับการเกิดแผ่นดินไหว การก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินจึงถูกสร้างไม่ให้มีความลึกมากนัก และผู้โดยสารก็สามารถเดินลงบันไดไปได้ด้วยความสะดวกสบาย

 

เว็บไซต์ allthatsinteresting ได้รวบรวมภาพถ่ายจากสถานีรถไฟฟ้าที่ขึ้นชื่อว่าหรูหราที่สุดในโลก ณ ทาชเคนต์ เมืองหลวงของประเทศอุซเบกิสถาน ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมระดับโลก หลังเปิดให้สื่อต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป สามารถถ่ายภาพได้แล้ว หลังถูกห้ามถ่ายภาพมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา