มาแน่!! Passport แบบใหม่ เปลี่ยนจาก 5 ปี เป็น 10 ปี

นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แถลงถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 หรือพาสปอร์ตรุ่นใหม่ ว่า ในขณะนี้ กระทรวงได้ผู้จัดทำ และเริ่มดำเนินโครงการแล้ว ซึ่งได้เปิดประมูลเมื่อต้นปี 2562 และบริษัทผู้ชนะประมูลคือ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม กลุ่ม DGM Consortium โดยได้มีการลงนามสัญญากันแล้ว

นายธานี ระบุว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงบริษัทดังกล่าว เข้ามาเตรียมความพร้อมระบบงานและติดตั้งระบบ ซึ่งให้เวลา 9 เดือนในการติดตั้งระบบ เชื่อว่า สิ่งที่ประชาชนสามารถคาดหวังได้จากพาสปอร์ตรุ่นใหม่ได้แก่ 1.มีการลดระยะเวลายื่นคำร้องพาสปอร์ตรุ่นใหม่ ไม่เกิน 12 นาที จากปัจจุบันดำเนินการให้เสร็จไม่เกิน 20 นาที และ2. ชุดอุปกรณ์ประจำจุดบริการทำพาสพอร์ตในปัจจุบันมีทั้งหมด 313 ชุด จะเพิ่มเป็น 500 ชุด เท่ากับเพิ่มขึ้น 187 ชุด โดยสามารถเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวได้อีกไม่เกิน 15 จุด กระจายไปทั่วประเทศ สะดวกต่อคนที่พักอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

“พาสปอร์ตรุ่นใหม่จะเริ่มให้บริการได้ในกลางปี 2563 เพราะในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนออกแบบลวดลายในพาสปอร์ต ซึ่งสะท้อนศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นช่องในทางการประชาสัมพันธ์ประเทศ” นายธานีกล่าว

ด้านนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวเสริมว่า ในเอกสารขอบเขตงาน (ทีโออาร์) กำหนดให้เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางตลอดอายุสัญญาไม่เกิน 15 แห่ง ตลอดเวลาสัญญา 7 ปี หรือ 15 ล้านเล่ม แล้วแต่อันไหนจะถึงก่อน โดยกระจายไปทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แล้วแต่ความจำเป็น ขณะที่ระยะเวลาได้รับเล่มจากเดิม 2 วันลดเหลือ 1 วัน ส่วนอายุพาสปอร์ตเพิ่มจาก 5 ปี เป็น 10 ปี โดยประชาชนสามารถเลือกได้ว่า ต้องการพาสปอร์ตอายุ 5 ปี หรือ 10 ปี ซึ่งพาสปอร์ตอายุ 10 ปี สะดวกทั้งต่อคนที่ไม่ค่อยเดินทาง และในกรณีที่บางประเทศที่มีการตรวจลงตราอายุ 10 ปี

“พาสปอร์ตอายุ 10 ปี อนุญาตให้เฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น เพราะเด็ก เยาวชนจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้า ทุก 1-2 ปี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชีวมาตรอย่างหนึ่ง ซึ่งใช้ระบบสากล เพื่อพิสูจน์ตัวตน ป้องกันการปลอมแปลง” อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวย้ำ

นายชาตรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เดิมระบบเก็บเพียงใบหน้า ลายนิ้วมือ แต่รุ่นใหม่เพิ่มข้อมูลม่านตาด้วย ตามที่ประเทศต่างๆ เริ่มมีการใช้ม่านตามากขึ้น โดยในไทยใช้ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงแล้ว สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมปกติจากเดิมเล่มละ 1,000 บาท ขณะนี้ทางกระทรวงกำลังหารือเรื่องการกำหนดราคาพาสปอร์ตรุ่นใหม่ ทั้งอายุ 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งคำนวนจากต้นทุน โดยต้องมีการแก้กฎระเบียบภายในของกระทรวงด้วย

ที่มาข้อมูล : www.bangkokbiznews.com