พิพิธภัณฑ์ศิลปะใต้น้ำ (Museo Atlantico)

พิพิธภัณฑ์ มิวซิโอ แอตแลนติโก (Museo Atlantico) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกในยุโรปและในมหาสมุทรแอตแลนติก ภายใต้ท้องน้ำทะเลสีคราม ตั้งอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกถึง14 เมตร บริเวณเกาะลันซาโรเต ในหมู่เกาะคะเนรี ประเทศสเปน

พิพิธภัณฑ์

 

สำหรับพิพิธภัณฑ์ มิวซิโอ แอตแลนติโก (Museo Atlantico) แห่งนี้ประกอบไปด้วยผลงานประติมากรรมจำนวน 400 ชิ้น โดยทั้งหมดเป็นผลงานการสร้างของ Jason deCaires Taylor ศิลปินชาวอังกฤษวัย 42 ปี โปรเจคท์การสร้างพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะกับธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างแนวหินใต้ทะเลให้ปะการังมาเกาะเป็นที่อยู่ของปลาและสัตว์เล็กๆ และเพิ่มมวลชีวภาพใต้ท้องทะเล โดยได้ออกแบบเป็นงานศิลปะใต้น้ำที่มีเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิ การอพยพของผู้ลี้ภัย นักท่องเที่ยวเรือล่ม มนุษย์ในอิริยาบถต่าง ๆ หรือการผสมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

มิวซิโอ แอตแลนติโก

โดยรูปปั้นทั้งหมดนี้สร้างขึ้นจากซีเมนต์ที่มีค่า pH เป็นกลางกับน้ำทะเล นั่นหมายถึงการเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เนื่องจากรูปปั้นพวกนี้จะช่วยดึงดูดสัตว์ทะเลที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของปะการังให้เข้ามารวมกันภายในพื้นที่บริเวณนี้ เพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตของปะการังนั่นเอง

มิวซิโอ แอตแลนติโก

มิวซิโอ แอตแลนติโก

พิพิธภัณฑ์

แหล่งที่มา :  www.underwatersculpture.com , www.kapook.com