พาสปอร์ต 10 ปี ยื่นคำร้องไม่เกิน 12 นาที รอวันเดียวได้เล่มทันที

สำหรับใครที่ชอบเที่ยวต่างประเทศ บอกเลยว่าข่าวดีใกล้กำลังมาถึงแล้ว เพราะกลางปี 2563 นี้ จะมี พาสปอร์ตรุ่นใหม่ ซึ่งเป็น พาสปอร์ต 10 ปี ออกมาให้ใช้กัน หลายคนอาจเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างตั้งแต่ปี 62 ซึ่งจนถึงตอนนี้ (มกราคม 2563) อาจจะยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ แต่อ้างอิงข้อมูลจากข่าวของกรมประชาสัมพันธ์

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประชาชนจะได้เห็นโครงการ “หนังสือเดินทางประเทศไทย” หรือ “พาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์” โดยเฉพาะการเริ่มใช้หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ล่าสุด ในช่วงกลางปี 2563 ซึ่งจะมีรายละเอียดของพาสปอร์ตที่แตกต่างจากเดิม

พาสปอร์ตรุ่นใหม่จะเริ่มให้บริการได้ในกลางปี 2563 จะมีลวดลายในพาสปอร์ตที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมไทย โดยหวังเป็นอีกช่องในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก

โดยความน่าสนใจของหนังสือเดินทางเวอร์ชันใหม่ที่แตกต่างจากของเดิม ได้แก่

1.ลดระยะเวลายื่นคำร้องพาสปอร์ต ไม่เกิน 12 นาที จากปัจจุบันไม่เกิน 20 นาที

2.ชุดอุปกรณ์ประจำจุดบริการทำพาสปอร์ตจาก 313 ชุด เพิ่มเป็น 500 ชุด

3.เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวได้อีกไม่เกิน 15 จุด กระจายไปทั่วประเทศ สะดวกในพื้นที่ห่างไกล

4.ระยะเวลารับเล่มพาสปอร์ตลดเหลือ 1 วัน จากเดิม 2-3 วัน

5.อายุพาสปอร์ตเพิ่มเป็น 10 ปี จาก 5 ปี โดยไม่ได้ยกเลิกแบบ 5 ปี ซึ่งผู้ทำเลือกได้

6.พาสปอร์ตอายุ 10 ปี อนุญาตสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะเท่านั้น เนื่องจากใบหน้าของเยาวชนเปลี่ยนแปลงทุก 1-2 ปี

7.เพิ่มระบบเก็บข้อมูลม่านตา จากเดิมเก็บใบหน้าและลายนิ้วมือ

8.พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ตใหม่ จากเดิม 1,000 บาท