พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) อิหร่าน

พระราชวังโกเลสตาน  หรือมีอีกชื่อหนึ่งคือ พระราชวังสวนกุหลาบ พระราชวังแห่งนี้ตั้งตะหง่านอยู่กลางกรุงเตหะราน และมีอายุมานานกว่า400ปีมาแล้ว สันนิฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.16 นับเป็นสถานที่สำคัญและเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศอิหร่าน

พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) อิหร่าน

พระราชวังโกเลสตาน ประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมดถึง 12 อาคาร ตัวอาคารมีความงดงามเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบนีโอคลาสสิก ภายในถูกตกแต่งด้วยหินอ่อน ภายในห้องต่าง ๆ ได้ถูกนำมาพัฒนากลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเปิดให้เข้าชมความสวยงามของวัตถูโบราณต่างๆ ไว้อย่างหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ้วยชาม ภาพวาด ของกำนัลประเทศต่างๆและอื่นๆ อีกมากมาย

พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) อิหร่าน

ภายในพระราชวังโกเลสตาน มีจุดดึงดูดที่เป็นไฮทไลท์ ภายในราชวังนั่นก็คือ บัลลังก์นกยูง ตั้งอยู่ด้านหลังสุดของห้องใหญ่กับเตียงนอนที่ใหญ่ มีความงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้บัลลังก์นี้ทำพิธีพิธีการสวมมงกุฎ ตัวของบัลลังก์ประดับด้วยพลอยเนื้ออ่อนปักเรียงรายอยู่ เป็นพลอยถูกนำมาจากเมืองเดลลี่ ประเทศอินเดีย

พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) อิหร่าน

ปัจจุบันนี้พระราชวัง โกเลสตาน ยังใช้เป็นสถานที่สำคัญในการรับรองบุคคลสำคัญ เช่น พระราชอะคันตุกะ แขกที่มาจากต่างประเทศ ส่วนด้านองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้พระราชวังแห่งนี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ล่าสุดปี 2013 อีกด้วย หากใครได้ไปเยือนที่ประเทศอิหร่านแล้วก็ไม่ควรพลาดไปที่นี่

พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) อิหร่าน