ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทสีอิฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งโปแลนด์

7122826131 ea436cc6c2 z

ปราสาทมอลบอร์ก (Malbork Castle) ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศโปแลนด์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงกอธิค ที่มีความยิ่งใหญ่และงดงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทก่อสร้างจากอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก แถมที่นี่ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์กรยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1997 อีกด้วย

malbork 205460 1920

ด้วยสีสันสีส้มอิฐสวยงาม ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศ ที่นี่เป็นวิหารของนับรบศาสนาคริสต์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ศตวรรษที่ 13 สิ่งก่อสร้างภายในเป็นศิลปะแบบยุคกลางที่ออกแบบให้แข็งแรงและรองรับต่อการสู้รบในช่วงสงครามยุคกลาง

62666010

แต่ผลกระทบจากสงครามก็ทำให้ปราสาทนี้ได้รับความเสียหายในช่วง ค.ศ. 1945 แม้ที่นี่จะได้รับความเสียหายในช่วงสงครามแต่ก็ได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในช่วง ศตวรรษที่ 19-20 จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามให้ได้ชมกันจนถึงปัจจุบันนี้

poland 3531232 1920