มารู้จักกับที่นั่งแต่ละระดับชั้นของสายการบิน

ที่นั่งแต่ละระดับชั้นของสายการบิน

ในยุคปัจจุบันการเดินทางมีหลากหลายรูปแบบให้ผู้โดยสารได้เลือกใช้บริการตามความต้องการของตนเอง หนึ่งในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการโดยสารผ่านเครื่องบิน เพราะประหยัดเวลาและค่อนข้างสะดวกสบายกับการเดินทาง

ชั้นที่นั่งบนเครื่องบินนั้นก็จะมีหลากหลาย โดยแต่ระดับชั้นก็จะได้รับการบริการและความสะดวกสบายที่แตกต่างกันไป ซึ่งสายการบินทั่วไปจะมีการจัดชั้นที่นั่งแบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้

ที่นั่งชั้นหนึ่ง ( First class )

1. ชั้นหนึ่ง ( First class )

ชั้นFirst class จัดเป็นชั้นที่มีการให้บริการที่พิเศษสุด มีที่นั่งกว้างขวาง สามารถปรับเป็นที่นอนได้ ซึ่งที่นั่งส่วนใหญ่จะอยู่หลังห้องนักบิน เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างและเป็นส่วนตัว ดังนั้นจึงไม่มีผู้โดยสารจากชั้นที่นั่งอื่นมาเดินผ่านบริเวณนี้เลย พื้นที่ส่วนนี้จึงสะดวกสบาย เงียบและไม่วุ่นวาย ในเรื่องของกินก็จะมีอาหารชนิดพิเศษแตกต่างกันไปรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ประเภทต่าง ๆ อีกพอสมควร นอกจากนี้ยังมีสิ่งบันเทิงอีกมากมายให้บริการอีกด้วย ที่สำคัญยังสามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้ค่อนข้างมาก โดยประมาณ 40 – 50 กก. ต่อคน

ที่นั่งชั้นธุรกิจ ( Business Class )

2.ชั้นธุรกิจ ( Business Class )

ชั้น Business Class เป็นชั้นที่มีบริการและอาหารพิเศษรองจากชั้นหนึ่ง รวมถึงอีกหลายบริการที่เป็นรองเพียงแค่ชั้นหนึ่งเท่านั้น มีเพียงเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ที่ไม่แตกต่างกันกับชั้นหนึ่งมากนัก
ซึ่งที่นั่งชั้นธุรกิจโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่างกลางกับที่นั่งชั้นหนึ่งและที่นั่งชั้นประหยัด อีกทั้งยังสามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้มาก ที่สำคัญยังสามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้ค่อนข้างมาก โดยประมาณ 30 – 40 กก. ต่อคน

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ( Premium economy Class )

3.ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ( Premium economy Class )

เป็นชั้นที่อยู่กึ่งกลางระหว่างชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือ ที่นั่งจะกว้างขวางเกือบเทียบเท่าชั้นธุรกิจ แต่ในด้านบริการนั้นจะเหมือนกับชั้นประหยัดนั่นเอง เช่น อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ส่วนเรื่องราคานั้นย่อมต้องแพงกว่าชั้นประหยัดแต่ก็ถูกกว่าชั้นธุรกิจ ส่วนในเรื่องสัมภาระนั้นก็สามารถนำติดตัวไปได้แต่ว่าค่อนข้างน้อย ซึ่งจำกัดน้ำหนักอยู่ที่ไม่เกิน 20 – 30 กก. ต่อคนเท่านั้น

ที่นั่งชั้นประหยัด ( Economy Class )

4. ชั้นประหยัด ( Economy Class )

สำหรับชั้นที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่เลือกนั่งคงหนีไม่พ้นชั้นEconomy Class เพราะเป็นชั้นที่นั่งประหยัด ซึ่งที่นั่งชั้นประหยัดนี้โดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่ส่วนกลางของเครื่องบินไปจนถึงส่วนท้ายของตัวเครื่อง
จึงทำให้มีจำนวนที่นั่งมากที่สุดแต่ไม่สามารถปรับนอนได้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มก็มีให้บริการฟรีแต่จะเป็นแบบธรรมดาทั่วไป ส่วนในเรื่องสัมภาระนั้นก็สามารถนำติดตัวไปได้แต่ว่าค่อนข้างน้อย ส่วนในเรื่องสัมภาระนั้นก็สามารถนำติดตัวไปได้แต่ว่าค่อนข้างน้อย ซึ่งจำกัดน้ำหนักอยู่ที่ไม่เกิน 20 – 30 กก. ต่อคนเท่านั้น