ทัวร์เมืองโบราณ ชมซากปรักหักพังของอารยธรรมมายัน และธรรมชาติน่าทึ่ง

เม็กซิโก ประเทศในแถบอเมริกากลางที่เต็มไปด้วยชายหาดงดงามและสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย ค้นพบประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ซากปรักหักพังโบราณ และอาหารอร่อยๆ และอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุด คืออารยธรรมมายาโบราณ ที่ทิ้งความลับมากมายซ่อนไว้ในสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ทุกปีนักโบราณคดีและนักวิจัยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเพื่อค้นพบความลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกำแพงของพีระมิด ในรูปสลัก และถ้ำศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย

Chichen Itza3

ชิเชน อิตซา (Chichen Itza) เป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของเผ่ามายา ตั้งอยู่ที่คาบสมุทรยูคาทาน ประเทศเม็กซิโก โดยข้างในประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญต่าง ๆ เช่น วิหารนักบวช วิหารนักรบ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หอคอยสังเกตการณ์เอลการากอลและ วิหารพีระมิดเอลกัสตีโย  โดยตัววิหารนี้สร้างอยู่บนเนื้อที่กว่า 6.4 ตารางกิโลเมตร เป็นลักษณะของปิรามิดโดยเป็นชั้นลดหลั่นกันลงมาโดยมีบันไดอยู่ตรงกลาง ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ด้านละ 91 ขั้น โดยเมื่อนับรวมกันฐานแล้วจะได้ขั้นบันได้ทั้งหมด 365 ขั้น หรือเทียบเท่ากับจำนวนวันใน 1 ปีของปฏิทินชาวมายานั่นเอง

Chichen Itza2

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการมาเที่ยวชม เมืองโบราณซีเชน อิตซา นั้นจะอยู่ที่ช่วงเดือน ตุลาคม – เมษายน เนื่องจากอากาศจะค่อนข้างเย็นสบายไม่ร้อนเกินไป โดยเวลาเปิดเข้าชมนั้นคือ 9.00 – 17.00 น.

Chichen Itza1

Cenote Ik Kil เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการล่มสลายของหินปูนที่มีรูพรุนซึ่งได้เผยให้เห็นโลกใต้น้ำแห่งนี้

 

EXOTIC MEXICO CUBA 18 DAYS 14 NIGHTS (QR)