ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักที่สวยงามและยิ่งใหญ่ หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทัชมาฮาล นอกจากจะเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่แล้ว ทัชมาฮาล แห่งนี้ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก แห่งประเทศอินเดีย โดยกษัตริย์อินเดียผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์

ทัชมาฮาล

ทัชมาฮาล เป็นสถาปัตยกรรมหินอ่อนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในเมืองอัครา ถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคำรับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด ใช้เวลาสร้างขึ้นถึง 22 ปี จึงเสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน

ทัชมาฮาล
ประวัติทัชมาฮาล คือสุสานที่กษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล สร้างให้ภรรยาที่เสียชีวิตไปตอนคลอดลูกคนที่ 14 ก็เลยสั่งให้สร้างสุสานจากหินอ่อนทั้งหมด เพื่อแสดงความรักให้แก่ภรรยา โดยต้องสร้างจากสิ่งที่ดีที่สุดเป็นหนึ่งเดียวในโลก โดยใช้งบประมาณก่อสร้างสูงมาก อีกทั้งยังมีโครงการจะก่อสร้างสุสานของตัวเอง จากหินอ่อนสีดำอยู่ตรงข้ามแม่น้ำอีกฝั่ง เพื่อจะได้อยู่เคียงข้างกับภรรยาตลอดไป แต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณและแรงงานคนมาก ลูกชายเลยจับพ่อไปขังที่ Agra Fort ระหว่างที่ถูกกักขังพระองค์ทรงมองทัชมาฮาลและรำพันถึงพระมเหสีของพระองค์ตลอด 8 ปี จนกระทั่ง ในวันสุดท้ายก่อนสวรรคตพระเจ้าชาห์ ชหานใช้เวลาทั้งวันในการจ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาล หลังจากนั้นพระโอรสก็ได้นำพระศพของพระองค์มาฝั่งไว้เคียงข้างพระมเหสีที่พระองค์รัก

ทัชมาฮาล