ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ทะเลสาบน้ำจืดเก่าแก่ ที่ลึกที่สุดในโลก!!!

ทะเลสาบไบคาลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจในประเทศรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน บรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา ควรคู่แก่การไปเยี่ยมชม และสัมผัสถึงความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

 

Baikal

 

     ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ที่สำคัญเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกเกือบ 200 เมตรเลยก็ว่าได้  ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ 31,722 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาตร 23,615 ลูกบาศก์กิโลเมตร ซึ่งทะเลสาบไบคาลแห่งนี้เกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตก เมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว

 

ิbaikal

 

baikal

 

 

     นอกจากเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็นทะเลสาบที่จุปริมาณน้ำได้มากที่สุดในโลก ปริมาณน้ำในทะเลสาบไบคาลคิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ทั้งหมดของโลกและยังสามารถใช้บริโภคได้อีกด้วย

 

 

baikal animal

 

 

baikal animal

 

 

omulfish

 

 

     บริเวณทะเลสาบไบคาลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆมากกว่า 1,000 ชนิด โดย 2 ใน 3 ของจำนวนดังกล่าว ไม่พบในพื้นที่อื่นใดในโลก พบเพียงบริเวณทะเลสาบไบคาลเพียงแห่งเดียวและยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำน้ำจืด 1 ใน 3 สายพันธุ์ที่มีอยู่ในโลก รวมถึงปลาโอมุล (Omulfish) หรือปลาแซลมอนแห่งทะเลสาบไบคาล ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกและพบได้เฉพาะเขตทะเลสาบไบคาลเท่านั้น

นอกจากนี้ !!! ทะเลสาบไบคาล ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 20 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่เมืองเมรีดา ประเทศเม็กซิโกอีกด้วย

 

 

ทะเลสาบไบคาลมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงฤดู

ในช่วงฤดูร้อน ที่นี่ก็เป็นทะเลสาบทั่วไป นักท่องเที่ยวสามารถมานั่งตกปลา ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติได้

ิbaikal

 

 

ช่วงฤดูหนาว ถือว่าไฮไลต์ของทะเลสาบแห่งนี้ คือ ช่วงประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม โดยจะมีให้เห็นเพียง 40 วันในรอบหนึ่งปี ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นน้ำแข็งที่สวยงามตระการตา ที่สามารถนั่งเรือ HOVERCRAFT  ชมความงามของผลึกน้ำแข็งรูปร่างแปลกตา

 

HOVERCRAFT

 

 

baikal

 

 

 

โดยในช่วงนี้สามารถชม น้ำแข็งสีคราม หรือ BLUE ICE ที่นำแข็งจะมีสีฟ้าแกมสีเขียวเหมือนมรกตโดยที่จะเห็นได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น ชมน้ำแข็งโซดาหรือ Bubble Ice โดยเป็นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งในขณะที่มีฟองผุดขึ้นมาจากใต้น้ำ นับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น น้ำแข็งสีฟ้า หรือ BLUE ICE เป็นน้ำที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ำ

 

baikakl

 

 

baikal

 

 

baikal

 

อีกหนึ่งไฮไลท์กับการเที่ยวไบคาลคือการเดินทางไปชมเกาะโอล์คอน (Olkhon Island) เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล โดยเราจะได้ชมปรากฏการณ์น้ำแข็งงอก น้ำแข็งย้อย ประติมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบริเวณถ้ำน้ำแข็งต่าง ๆ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของสองข้างทางที่ประดับประดาไปด้วยหิมะและน้ำแข็งภูเขา ป่าไม้

นับว่าเป็นอีกสถานที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรได้มาเยือนสักครั้ง…น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด!

 

 

baikal

 

 

baikal

 

ทรานไซบีเรีย – ทะเลสาบน้ำแข็งไบคาล 10 วัน 9 คืน (S7)