ทะเลสาบแปงกอง (Panggong Lake) ทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลก

ทะเลสาบแปงกอง Panggong Lake

ทะเลสาบแปงกอง Panggong Lake เป็นทะเลสาปน้ำเค็มที่อยู่ในระดับความสูงที่สูงที่สุดในโลก มีระดับความสูงถึง 4500 เมตร จากระดับน้ำทะเล และถูกครอบครองโดย 2 ประเทศ โดยร้อยละ 25 เป็นของประเทศอินเดีย และร้อยละ 75 เป็นดินแดนของประเทศจีน เป็นทะเลสาบ endorheic ที่สวยงามตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยและยาว 134 กิโลเมตรขยายจากอินเดียไปยังประเทศจีน ทะเลสาบ Pangong ตั้งอยู่ที่ความสูง 4350 เมตรและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ความงามและเสน่ห์ของทะเลสาบแห่งนี้ดึงดูดผู้คนจากทั่วประเทศและไกลออกไป

ทะเลสาบแปงกอง Panggong Lake

แปงกอง ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบหลากสี โดยมีอิทธิพลมาจากลำแสงของดวงอาทิตย์ที่ตกสะท้อนสู่ยอดเขาสูง-ต่ำด้านหลังที่เปรียบเสมือนปราการที่โอบล้อมทะเลสาบไว้ ส่งผลให้สีของน้ำในทะเลสาบล้อเล่นไปกับแสงของดวงตะวัน จากยามเช้าที่บางเบาใสในแบบคริสตัล สู่เขียวเทอร์ควอยซ์ ฟ้า และน้ำเงินเข้มในเวลาเย็นย่ำ ที่นี่ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นทะเลสาบแห่งความสงบ ใสสะอาด และไม่มีที่สิ้นสุด

ทะเลสาบแปงกอง Panggong Lake