ชมวิวสุดโรแมนติก ณ ดินแดนมหัศจรรย์ลอยฟ้า “คัฟปาโดเซีย Cappadocia”

             เมืองคัฟปาโดเซีย(Cappadocia) แปลว่า ดินแดนแห่งม้าแสนสวย ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศตรุกี เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกของอานาโตเลีย ซึ่งครอบคลุมบริเวณ 5 จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย อัคซาเรย์ เคย์เซอรี ไคร์เชอร์ เนฟเชอร์และนิกเด เป็นดินแดนที่มีความสำคัญและเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีมาแต่โบราณ เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิภาคตั้งแต่ภูเขาทอรัสไปจนถึงบริเวณทะเลดำ ที่เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีความสวยงามแปลกตาราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยายและน่าสนใจ

S 2433076

S 2433073

S 2433080

             ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงคัฟปาโดเซีย  ก็คือ การได้นั่งบอลลูนยักษ์ สีสันสดใส ความงดงามของทัศนียภาพเมื่อมองจากบนบอลลูนเสมือนดินแดนมหัศจรรย์ลอยฟ้าสวยงาม การขึ้นบอลลูนที่คัปปาโดเซียสามารถเริ่มต้นได้ที่เมืองเกอเรเม (Goreme) เมืองที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของแหล่งหินรูปร่างแปลกตามากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของคัฟปาโดเซีย และเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน รวมถึงเป็นสถานที่สำคัญของคริสต์ศาสนา

 

1d

S 2433075

 

             จุดเด่น ที่ทำให้คัฟปาโดเซียกลายเป็นจุดหมายปลายทางเมืองในฝันอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกก็คือ ภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์เกิดจากการที่ภูเขาไฟพ่นลาวาออกมาแล้วถูกการกัดกร่อนจากธรรมชาติจนเกิดเป็นหินรูปร่างลักษณะแปลกตา หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimneys) จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตาราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยาย ความงดงามของธรรมชาตินี้ทำให้ทัศนียภาพของเมืองคัฟปาโดเซีย เป็นอีกหนึ่งเมืองในตุรกีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1985

S 2433078

S 2433077

             บอลลูนที่คัปปาโดเซียสามารถขึ้นได้ตลอดทั้งปี ทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิวท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่สวยงามเกินจะบรรยาย บรรยากาศโดยรอบมีบอลลูนหลากหลายสีสันลอยประดับจนละลานตา เป็นวิวที่สวยแปลกตาตัดกับปล่องไฟหลากหลายรูปร่างด้านล่าง ดื่มดำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก และความน่าประทับใจที่ไม่รู้ลืม