“การบินไทย” ประกาศปรับน้ำหนักกระเป๋าโหลดฟรีจาก 30 KG. เป็น 20 KG.

ล่าสุดสายการบินชั้นนำอย่าง “การบินไทย” ออกมาประกาศปรับน้ำหนักกระเป๋าโหลดฟรีเหลือ 20 กก. ตั๋วชั้นประหยัด เริ่ม 1 เม.ย. นี้ ส่วนตั๋วกรุ๊ปทัวร์ เริ่ม 1ก.ค. นี้ ลดต้นทุนน้ำมันเครื่องบิน

สำหรับมาตรการนี้ จะปรับใช้สำหรับตั๋วชั้นประหยัด หรือ Economy Class ที่เป็นตั๋วราคาโปรโมชั่นเท่านั้น แต่สำหรับตั๋วชั้นประหยัดราคาปกติ ยังคงได้น้ำหนักกระเป๋า 30 Kg. เหมือนเดิม และจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 เป็นต้นไป

8592175814 8a1750e65d b

รหัสตั๋วโดยสารที่ได้รับผลกระทบ

รหัสตั๋ว L (Economy Class Discounted) ชั้นประหยัดลดราคาพิเศษ

รหัสตั๋ว W (Economy Class Premium) ชั้นประหยัดบริการพิเศษ

รหัสตั่ว V (Economy Class Discounted) ชั้นประหยัดลดราคาพิเศษ

นอกจากนี้ ตั๋วสำหรับกรุ๊ปทัวร์ที่เป็นแบบชั้นประหยัด ก็จะถูกลดน้ำหนักลง จาก 30 Kg. เป็น 20 Kg. เช่นกัน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป

ส่วนสาเหตุหลักของการปรับลดน้ำหนักกระเป๋าครั้งนี้ ก็เพื่อจะได้บริหารจัดการน้ำหนักสัมภาระของผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการลดต้นทุนค่าน้ำมันนั่นเอง