Tag Archives: Ephesus

Ephesus มหานครโบราณของโรมัน จุดหมายผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวทางวัฒนธรรม

Ephesus หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือนให้ได้ถ้าไปตุรกี เอเฟซัส (Ephesus) เป็นแหล่งโบราณคดีของเมืองกรีกโบราณ เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของถูมิภาคทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นแหล่งรวบรวมวัฒนธรรมและความหลากหลาย และยังเป็นตัวอย่างของเมืองโบราณที่แท้จริง ด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมากมายที่ได้รับการค้นพบ Ephesus ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมและผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับโบราณคดีจำนวนมาก