Tag Archives: เชฟชาอูน

เชฟชาอูน (Chefchaouen) มหานครสีฟ้าเพชรเม็ดงามแห่งโมรอคโค

Chefchaouen

เชฟชาอูน (Chefchaouen) มหานครสีฟ้าเพชรเม็ดงามแห่งโมรอคโค เมืองแห่งประวัติศาสตร์ยาวนานอายุมากกว่า 500 ปีตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศโมรอคโค ตามความเชื่อของศาสนา