Tag Archives: อัคราฟอร์ท

อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) มรดกเก่าแก่แห่งอินเดีย

เมื่อพูดถึงประเทศอินเดีย เราจะทราบกันดีว่า เป็นเมืองที่มีมรดกและสถาปัตยกรรมที่งดงามหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) หรือ ป้อมอัครา พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล ซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญของประเทศอินเดีย และที่นี่ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) อีกด้วย