Tag Archives: หมู่บ้านคานโดวาน

หมู่บ้านคานโดวาน (Kandovan Village) หมู่บ้านหินภูเขาไฟแห่งอิหร่าน

หมู่บ้านคานโดวาน (Kandovan Village) เป็นหมู่บ้านอยู่ในหินภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้เมือง Tabriz ของประเทศอิหร่าน คานโดวาน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองตาบริ๊ซทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 50 กม.