Tag Archives: สิกขิม

หุบเขายุมถัง (Yumthang Valley) “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”

หุบเขายุมถัง ได้รับสมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย” ที่นี่นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งดอกไม้ และมีดอกกุหลาบพันปีกว่า 24 สายพันธุ์แล้ว ยังมีน้ำพุร้อน และที่ปลายสุดของยอดเขาสูง “Zero Point” ก็เป็นดินแดนสวยงาม ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ บน “Zero Point” มีความสูงถึง 4,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล