Tag Archives: รอตสวาฟ

รอตสวาฟ (Wroclaw) เมืองใหญ่หลากหลายสีสันของโปแลนด์

ประเทศโปแลนด์กันแล้ว ที่นี่นับว่าเคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งประเทศโปแลนด์ตั้งอยู่ตอนกลางของยุโรป นับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีวัฒนธรรมที่มีจุดเด่น น่ามาเที่ยวชมอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียว