Tag Archives: มาดริด

มนต์เสน่ห์เมืองมาดริด (Part 1)

สเปน ดินแดนแห่งสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ซึ่งเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายไว้ที่นี่ รวมถึงมนต์สเน่ห์ของอาหารการกินที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่สเปนแล้ว สถานที่แรกที่ต้องมาก็คือกรุงมาดริด (Madrid)  ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่โตที่สุดของประเทศสเปน  นับว่าเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก  มองไกลๆจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น  และนับว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศกลิ่นไอของสเปนเป็นจำนวนมาก