Tag Archives: ตูนีเซีย

ตูนีเซีย ดินแดนแห่งอารยะธรรมคาร์เธจโบราณ

ตูนีเซีย ดินแดนแห่งอารยะธรรมคาร์เธจโบราณ ประเทศอาหรับมุสลิมที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ เต็มไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นชายหาด ทะเลทราย และเมืองเก่าในยุคโรมัน ที่ยังสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของโลก ซึ่งเราอยากชวนมาร่วมสัมผัสกับความคลาสสิกและโรแมนติก … ด้วยกัน!