Tag Archives: ซีราซ

ซีราซ (Shiraz) ประเทศอิหร่าน เมืองแห่งวัฒนธรรมเปอร์เซีย

เมืองซีราซ (Shiraz) นับว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอิหร่าน มีอายุมามากกว่า 4,000 ปีแล้ว และได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งนักกวีและนักปราชญ์ของเปอร์เซีย ภายในเมืองแห่งนี้มีมนต์เสน่ห์จากแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามอลังการ รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ รวมถึงกลิ่นไอความเป็นพื้นเมืองแห่งเปอร์เซียได้อย่างชัดเจน หากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ห้ามพลาดเมืองซีราซเด็ดขาด