Jodhpur นครสีฟ้า แห่งราชาสถาน อินเดีย

Jodhpur ที่คนทั้งโลกรู้จักในนามว่า “นครสีฟ้า” และนั้นก็เป็นเพราะว่า เมืองทั้งเมืองนี้สีฟ้า Jodhpur เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของรัฐราชาสถาน รองจาก ชัยปุระ หรือ จัยปูร์ เมืองสีชมพูที่เรารู้จักกัน นอกจากนี้ Jodhpur ยังมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เพราะนอกจะเป็นเมืองเก่าอายุ 500 กว่าปีที่ถูกฉาบด้วยสีน้ำเงินแล้ว เมืองนี้ยังมีป้อมปราการใหญ่อยู่กลางเมือง วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

2476750700 2d9da688ce b

เหตุที่ได้ชื่อว่า นครสีฟ้า เพราะทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้าราวกับน้ำทะเล ซึ่งในช่วงแรกนั้น การทาบ้านด้วยสีฟ้าจะมีเฉพาะบ้านของชาวฮินดูวรรณะพราหมณ์เท่านั้น แต่ต่อมา มีความเชื่อว่า สีฟ้าจะช่วยกันแมลงและทำให้บ้านเย็นในฤดูร้อน ผู้คนจึงพากันทาบ้านตัวเองด้วยสีฟ้า จนกลายเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองจ๊อดปูร์

ไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดในการมาเยือน จอดปูร์ คือ

Mehrangarh fort (ป้อมเมห์รานการห์)

jodhpur 3210080 1920

ป้อมปราการที่เหมือนกองบัญชาการบนเนินเขานี้ ชื่อว่า Mehrangarh Fort เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ป้อมนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง Jodhpur อยู่สูงกว่าเมืองประมาณ 122 เมตร ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด และ Mehrangarh Fort เป็นจุดชมวิวเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด

mehrangarh fort 4402612 1920

varun gaba GkaKPn0wyz8 unsplash

Jaswant Thada (จัสวันต์ ธาดา)

6529556909 c98ea819ff o

Jaswant Thada (จัสวันต์ ธาดา) “อนุสรณ์สถานความรักของลูกที่มีต่อพ่อ”  ตั้งอยู่ห่างจากป้อมเมห์รานการ์ไปประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1899 โดยสร้างจากหินอ่อน โดยมีจุดเด่นอยู่ตรงประตูและเสาที่แกะสลักได้อย่างละเอียดงดงาม เพื่ออุทิศให้กับมหาราชาจัสวันต์ สิงห์ที่ 2 (Maharaja Jaswant Singh ll) หลังกจากที่พระองค์เสียชีวิตไปแล้ว 4 ปี โดยพระองค์เป็นมหาราชาที่ได้รับการนับถืออย่างล้นหลามจากประชาชน นอกจากนี้ พระองค์ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งของเมืองด้วย