เลบานอน เมืองแห่งอารยธรรมโบราณ : ท่องเที่ยวเมืองไจต้า (Jeita)

เลบานอน เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถาปัตยกรรมที่งดงามมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนถูกขนานนามว่าเป็น “ดินแดนแหล่งกำเนิดมนุษยชาติ”  และสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศยังเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความเก่าแก่อีกด้วย

เมืองไจต้า (Jeita) ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองเบรุต เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวของประเทศเลบานอน ที่เมืองไจต้าแห่งนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่มีมนต์เสน่ห์จนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศเดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมาก

5951108732 1ae122a9b7 b

2906185977 495b2a9741 b

สถานที่แรก คือ ถ้ำไจต้า (Jeita Grotto) นับว่าเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของเมืองไจต้า ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1836 จุดเด่นของที่นี่ก็คือ เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในโลกเลยทีเดียว ถ้ำถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเชื่อมถึงกัน คือถ้ำด้านล่างและถ้ำด้านบน หากชมถ้ำด้านล่างจะต้องใช้เรือเข้าชมเท่านั้น หากชมถ้ำด้านบน ก็จะได้ชมความงดงามทางธรรมชาติจากหินงอกหินย้อยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก ซึ่งถ้ำแห่งนี้ยังมีน้ำสะอาดที่เป็นแหล่งน้ำของชาวเลบานอนอีกด้วย

32914291912 c01090dc80 h

4327152150 0efa3e0a5d b

และอีกสถานที่หนึ่งที่มีความโดดเด่นที่สุด ก็คือ อนุสาวรีย์พระแม่มารี ที่ทำจากสำริดทาสีขาว ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา (Harissa) มีชื่อว่า “สุภาพสตรีแห่งเลบานอน” (Lady of Lebanon) สร้างขึ้นเมื่อต้นคริสต์คตวรรษที่ 20 ที่นี่นับว่าเป็นไฮไลท์ของประเทศเลบานอนที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและอลังการ อนุสาวรีย์แห่งนี้ทำมาจากทองสำริดทาด้วยสีขาว มีความสูงถึง 8.5 เมตรและมีน้ำหนักถึง 13 ตัน ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นสถานที่สำคัญของชาวเลบานอนและเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวคริสต์และชาวมุสลิมทั่วโลก