ป่าไผ่แห่งอาราชิยามะ (Arishiyama Bamboo Forrest) ที่เที่ยวสุดอันซีนของญี่ปุ่น

เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น นับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่นิยม แต่มีสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตอาราชิยามะ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงเกียวโตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งหากพูดชื่อ เชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อแน่ๆ  ซึ่งสถานนี้ที่แห่งนี้ก็คือ เส้นทางสายป่าไผ่แห่งอาราชิยามะ (Arishiyama Bamboo Forrest) นั่นเอง

ป่าไผ่แห่งอาราชิยามะ (Arishiyama Bamboo Forrest)

เส้นทางการเดินป่าไผ่สายนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ทุกคนอยากมาสัมผัสบรรยากาศดีๆกันแน่นอน เพราะสถานที่นี้เป็นป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นถนนสีเขียวขจีของต้นไผ่ที่สูงเสียดฟ้า ที่แต่ละต้นมีความสูงถึงสิบกว่าเมตรตั้งเรียงรายกันเป็นแนวยาวตลอดริมสองข้างทางตลอดเส้นทาง ให้บรรยากาศที่ร่มรื่น มองไปแล้วรู้สึกสงบ สดชื่น จากสีเขียวธรรมชาติของต้นไผ่  และที่นี่ยังสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูอีกด้วย

ป่าไผ่แห่งอาราชิยามะ (Arishiyama Bamboo Forrest)

คนญี่ปุ่นเชื่อว่าต้นไผ่นั้นเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความดีงาม และความเป็นศิริมงคลจึงนิยมปลูกภายในบ้านหรือในวัดหลายๆแห่งในญี่ปุ่น และเห็นว่าต้นไผ่นั้นมีความคงทน แข็งแรง ทนต่อทุกฤดู และสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างหลากหลาย

ป่าไผ่แห่งอาราชิยามะ  (Arishiyama Bamboo Forrest)

นอกจากเส้นทางการเดินป่าแล้วที่นี่ยังมีศาลเจ้าโนโนมิยะ ตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของเส้นทางสายป่าไผ่  ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่  เพราะศาลเจ้าแห่งนี้โด่งดังในการขอเรื่องคู่ครอง และความเชื่อเรื่องการขอพรพร้อมถูหินจะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงภายใน 1 ปี

ป่าไผ่แห่งอาราชิยามะ (Arishiyama Bamboo Forrest)

ส่วนกิจกรรมที่เป็นไฮทไลท์ของที่นี่ก็คือการแต่งชุดกิโมโน ซึ่งเป็นชุดดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น มาเดินชมธรรมชาติ สัมผัสความสงบร่มรื่น หรือมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศสวยงามของที่นี่เป็นที่ระลึก

ป่าไผ่แห่งอาราชิยามะ (Arishiyama Bamboo Forrest)